سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد باقری – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان
نادر نریمان زاده – استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان
مهدیس بیشه بان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه
محمدجواد محمودابادی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله روابط جدیدی برای ضرایب اینرسی و یادگیری الگوریتم بهینه سازی تجمعی ذرات ۱ ارائه شده است. با توجه به چگونگی توزیع ذرات در فضای جستجو و موقعیت هر ذره نسبت بهسایر ذرات در هر تکرار برای هر ذره به طور جداگانه ضریب اینرسی تعریف می شود. با تغییر ضرایب یادگیری در هر تکرار و کنترل این تغییرات سرعت همگرایی بسیار افزایش می یابد. مقایسه نتایج با چندین روش بهینه سازی، برتری قابل توجهی را نسبت به سایر روشها نشان می دهد