سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فردین جعفرزاده – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف
هادی فرحی جهرمی – دانشجوی دکتری عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله بر پدیده لغزش و رانش و تاثیر آن روی لوله های مدفون متمرکز شده است. راه های مختلفی برای جلوگیری از آسیب پذیری لوله های مدفون از ریزش شیروانیها وجود دارد که در دو گروه روش پایدارسازی ترانشه و کاهش تاثیرپذیری لوله از ترانشه خلاصه میشود. برای تعیین مکانیزم اندرکنش لغزش ها روی لوله های مدفون مدلسازی آزمایشگاهی پیشنهاد شده است. برای یک مدلسازی آزمایشگاهی نیاز به جعبه خاک بوده تا محیط نیمه بینهایت در آن با لحاظ پارامتر مقیاس ساخته شود. سه گزینه برای جعبه خاک پیشنهاد شده که گزینه اول جعبه برشی، گزینه دوم جعبه با اضلاع ثابت و گزینه سوم جعبه ترکیبی است که میتواند هم در یک بعد رفتار لایه ای و برشی خاک را مدل کند و هم میتواند در بعد دیگر خصوصیات جعبه با اضلاع ثابت را داشته باشد.