سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صفورا یونجی – مدرس مدعو گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
داود قنبریان – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
علی فرهادی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
علی عادلخانی – دانشجوی دکتری تخصصی مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

یکی از مشخصه های مهم محصولات کشاورزی حساسیت آنها در مقابل آسیب های مکانیکی است. بیشترین صدمات وارده به میوه ناشی از نیروهای استاتیکی در اثر وزن آنها و دینامیکی در اثر ارتعاشات ناشی از حمل و نقل و پس ازبرداشت می باشد. برای بسته بندی میوه، جعبه ای مناسب است که کم عمق تر بوده و در آن آسیب وارده به میوه های پایینی در اثر وزن لایه های بالایی کمتر باشد. همچنین لرزش کمتری در هنگام حمل و نقل به محصول وارد شود طالبی با نام علمیCantaloupe (Cucumis melo L.) از جمله میوه هایی است که تاکنون برای بسته بندی آن در داخل کشور مطالعه مشخصی صورت نگرفته است. لذا در این تحقیق به طراحی جعبه استاندارد جهت کاهش ضایعات دو رقمطالبی سمسوری ورامین و شاه آبادی اصفهان پرداخته شده است. برای تعیین طول و عرض جعبه از روش Peleg and Sagiو برای محاسبه عمق آن از تئوریRuse and Isaac استفاده شد. بر این اساس مناسب ترین وضعیت برای بسته بندی میوه طالبی به صورت یک لایه و عمق مناسب جعبه برای رقم بسته بندی ارقام سمسوری و شاه آبادی به ترتیب ۱۳ و ۱۵ سانتی متر تعیین شد. با توجه به مقدار ضریب بسته بندی دو جعبه به ابعاد ۵۲×۴۰× ۳۵ و ۱۵ ×۲۴×۱۳ سانتیمتر به ترتیب برای بسته بندی ارقام سمسوری و شاه آبادی با گنجایش ۶ میوه به عنوان مناسب ترین گزینه توصیهمی شود