سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی حسین زاده – دانشگاه علوم و تحقیقات واحد حصارک
کیوان ناوی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
سمیه تیمارچی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در پیاده سازی جمع کننده چند عملوندی، می توان ازکمپرسورها استفاده نمود . به عنوان مثال، جمع کننده مورد استفاده در سیس تم اعداد مانده ایRNS) کمپرسور۳-۴ را در ساختار خود بکار می برد. در این مقاله، یک طرح جدید برای این کمپرسور ارائه گردیده است که دارای سرعت بیشتر و توان مصرفی کمتری نسبت به کمپرسور۳-۴ ارائه شده در مقاله ۱میباشد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که طرح جد ید، تأخ یر را به حدود ۷۰ درصد تأخ یر قبلی رسانده است و توان مصرف ی را ۳۱/۳۷% کاهش داده است.