سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا تیکنی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
سعید ضیایی راد – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
محسن اصفهانیان – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

چکیده:

در این مقاله طراحی جدیدی از دسته موتورهای هیدرولیکی ارائه شده است که با استفاده از دو نوع سیال، دو فرکانس فاق و دو فرکانس قله در منحنی سختی دینامیکی ایجاد میکند. طراحی حاضر قادر است ارتعاشات موتورهای توربوفن را در دو فرکانس ۱N و ۲ N فرکانسهای سرعت پایین و بالای نابالانسی شافت موتور) به طور قابل ملاحظهای کاهش دهد. تفاوت این طراحی با طراحیهای قبلی در آن است که کاهش ارتعاشات در این طراحی در هر دو فرکانس به طور همزمان اتفاق میافتد. در ادامه نشان داده شده است که با انتخاب سیالی با ویسکوزیته بالا به عنوان سیال داخلی، میتوان مقدار سختی دینامیکی در فرکانسهای قله را به میزان زیادی کاهش داد