سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی اسعدی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدجواد سید مهدوی چابک – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

هدف این مقاله ایجد الگوریتمی تکاملی برای طراحی خودکار مدارهای آنالوگ CMOS است که علاوه بر ارضاء معیارهای طراحی مدار، مداری با قابلیت اطمینان بالا پیشنهاد کند. برای این منظور به معرفی روشی برای محاسبه ی قابلیت اطمینان مدارهای آنالوگ، پیشنهاد روشی جدید برای نمایش کروموزومی آنها و پیشنهاد الگوریتمی جدید برای تکامل همزمان ساختار و اندازه ی ا لمان های مدار خواهیم پرداخت. در نهایت از موارد طرح شده برای طراحی خودکار یک تقویت کننده ی عملیاتی و مقایسه ی نتایج حاصل با الگوریتم مونت کارلو استفاده خواهیم کرد. نتایج حاصل از شبیه سازی، افزایش سرعت همگرایی الگوریتم تکاملی پیشنهادی نسبت به الگوریتم های موجود را نشان می دهد. همچنین در طراحی یک نمونه تقویت کننده ی عملیاتی به مدارهایی با قابلیت اطمینان نزدیک به یک دست یافتیم.