سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین توحیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان ایران

چکیده:

بازنگری روشهای برنامهریزی سیستمهای قدرت، به دلیل تجدید ساختار صنعت برق، امری اجتناب ناپذیر است. رقابتی شدن که مشخصه عمده تجدید ساختار است، سبب شده تا روشها و چارچوب های مرسوم برنامه ریزی دستخوش تغیرات اساسی شوند. در این مقاله، روشهای مختلف برنامه- ریزی توسعه شبکه انتقال ارائه و سپس الگوریتم جدیدی برای انجام برنامهریزی توسعه شبکه انتقال با لحاظ تلفات و تراکم انتقال، در حضور عدم قطعیتهای موجود در شبکه قدرت براساس روش تکنیک سناریو و روش تحلیل پوششی دادهها ارائه شده است. در الگوریتم پیشنهادی معیار های طراحی و همچنین تمام سناریوها بطور همزمان برای انتخاب طرح بهینه در نظر گرفته شدهاند. لذا شبکه طراحی شده با استفاده از این روش در برابر تمام سناریوها مقاوم میباشد. الگوریتم پیشنهادی روی شبکه ۳۰ شینهIEEE که به فرمت طراحی )توسعه شبکه انتقال در محیط تجدید ساختار شده به کمک روش تحلیل پوششی دادهها جغرافیایی تغییر داده شده است ) اجرا و نتایج ارائه شده است.