سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم شیرانی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
مهران رحمانیان – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

توربین های بادی که برای اولین بار در ایران باستان استفاده شده است امروزه استفاده های گوناگونی پیدا کرده اند. در این مقاله روشی برای طراحی و بررسی کارکرد توربین های محور افقی ارائه شده است. این روش توسعه یافته روشهای موجود بوده و باعث بهبود روش طراحی و بررسی کارکرد روتور توربین بادی می شود. در این روش، طراحی بهینه استوارت با اصلاحاتی برای به دست آوردن حالت بهینه روتور استفاده شده است. سپس با استفاده از تئوری مومنتم گردابه ای گلاورت اصلاح شده ضرایب نیروی محوری، گشتاور و توان روتور محاسبه شده است. نتایج حاصل از طریق اجرای برنامه کامپیوتری که برای روش ارائه شده به دست آمده، با نتایج دیگران مقایسه و صحت نتایج تأیید شده است. سپس طراحی یک توربین بادی پرپره با مشخصات مورد نظر انجام شده است و نیروی وارده بر روتور، توان و گشتاور ایجاد شده توسط روتور در سرعت های مختلف باد محاسبه شده است.