سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جمشید خورشیدی – دکتری مهندسی شیمی دانشگاه هرمزگان
ایمان نادری پور – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
ابوالفضل آتش جامه – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
علی قبادی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

در پژوهش حاضر طراحی یک تفکیک کننده گاز -مایع برای دبی ۲۸۴۵m3/hr برای فاز گاز و ۲۴٫۵۴m3/hr برای فاز مایع در واحد شیرین سازی ۱۰۰۰ شرکت پالایش گاز سرخون و قشم بندرعباس به روش جداسازی مکانیکی با ته نشینی براثر جاذبه Gravity Settling انجام شده است دراین پژوهش خواص گاز ورودی با استفاده از نرم افزار Aspen بدست آمده است و از پنج روش طراحی کاربردی – استاندارد نفت ایران ips آقایان Monnery و Svrcek از دانشگاه کلگری ، آقایان Scheiman و Gerunda از انجمن تکنولوژی نیوجرسی آمریکا شرکت ملی گاز ایران NIGC و یک شرکت نفتی فرانسوی TOTAL در طراحی تفکیک کننده مورد نظر استفاده شده است با توجه به نتایج بدست آمده از روشهای ذکر شده و مقایسه با مقادیر تجربی بهترین روش روش TOTAL است و بهترین پارامترها برای شرایط کرکرد فاکتور جداسازی K=0.07m/s و سرعت حدی گاز Uv= 0.17 m/s ارتفاع H=3m قطر D=2.45m می باشدکه شامل سه سطح اندازه گیری و کنترل مایعات LLL= 300mm ، HLL= 560mm NLL= 475mm است و دارای ۹۴ درصدسازگاری با داده های تجربی می با شد.