سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم چوبین – دانشجوی کارشناسی ارشد برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
علی اکبر خواجه زاده – استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

طراحی بهینه ی سیستم انرژی میتواند کارآیی اقتصادی و فنی سیستم تغذیه را بصورت چشمگیری بهبود بخشد. در این مقاله، تعیین سایز اجزاء و نیز بهینه سازی اقتصادی برای سیستم ترکیبی مستقل از شبکه برای منطقه ی بهبهان ارائه می گردد. از نرم افزار HOMER برای اندازه یابی و ابزار بهینه سازی استفاده شده است. منابع انرژی تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر(سوخت فسیلی)، روش های ذخیره ی انرژی وقابلیت بکارگیری هر کدام بر اساس هزینه و کارآیی، موردبررسی قرار گرفته است.آنالیز حساسیت برای پارامتر شدت تابش و قیمت سوخت انجام شده است. یک بار روستای به عنوان بار نوعی با مصرف انرژی kwh/h165 و با حداکثر تقاضایkw 19 به عنوان بار مستقل در نظر گرفته شده است. بر این اساس نتایج بدست آمده سیستم دیزل – توربین آبی- باتری به عنوان بهینه ترین ترکیب جهت تامین بار مورد نظر می باشد