سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان زرینه – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فن
کارو لوکس –
بابک نجاراعرابی –

چکیده:

دراین مقاله از یک تصمیم گیرنده فازی باری حل مساله ماز استفاده می شود شیوه کار به این ترتیب است که تصمیم گیرنده فازی با کمک گرفتن از مکان فعلی و مکان هدف و جهت های معین برای حرکت بهترین مسیر را برای رسیدن به هدف انتخاب می کند علاوه بر آن تاثیر بریدگی های موجوددر ماز درهر مسیر نیز لحاظ شده است راه حلیکه تصمیم گیرنده فازی اتخاذ می کند باراه حل هایی که مغز انسان ارائه میدهد از طریق مقایسه نمونه های حل مساله مقایسه گردیده است. نتیجه این مقایسه نشان میدهد که تصمیم گیرنده فازی که برای حل مساله تعیین مسیر درماز از پایگاه معرفت و قواعد اگر آنگاه استفاده می کنند راه حلهایی مشابه راه حلهای انسانی ارائه میدهد.