سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن پیشرفتی – دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزش
سیاوش عیسی زاده – دانشجوی رشته مهندسی عمران محیط زیست کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
حسینعلی نوروزی – دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهر
سلیمان مام صاحبی – دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهر

چکیده:

در حال حاضر یکی از معضلات و چالشهای اصلی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، تدوین و اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت د راستای طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب بخش صنعتی و روستایی است. این برنامهها در مورد روستاهای پرجمعیت که در بالا دست رودخانه ها قرار دارند و فاضلاب خود را بطور مستقیم وارد رودخانه های آب شرب می سازند. بصورت برنامه های اولویت دار سازمان معرفی شده اند. روستای آهار یکی از مناطق تفریحی- توریستی شهر تهران است که با جمعیت بالغ بر ۲۰۰۰ نفر بومی و ۴۰۰۰ نفر غیر بومی در شمال شرق تهران واقع شده است. فاضلاب بهداشتی تولیدی در این روستا بطور مستقیم وارد رودخانه جاجرود در بالادست سد لتیان می شود. به لحاظ مشکلات ناشی از پدیده یوتویفیکاسیون در آب پشت سد، حذف نوترینتهای N و P از جریان فاضلابهای ورودی به رودخانه در اولویت قرار دارد. بدین منظور طبق مطالعات مرحله اول طرح، فرآیند پیشنهادی توسط شرکت مهندسین مشاور یکان که مورد تأئید ناظر کارفرام قرار گرفت فرآیند تصفیه پیشرفته به روش A2/0 است. سال شروع بهره برداری در طرح ۱۳۸۵ و انتهای طرح ۱۴۱۵ است. جمعیت پیش بینی شده در انتهای طرح ۵۶۸۰ نفر، سرانه دبی تولیدی افراد بومی ۱۰۰Lpcd و افراد غیر بومی ۱۶۰Lpcd است. مشخصات فاضلاب ورودی به سیستم بدین شرح است: BOD:300mg/l, COD: 600mg/l, TSS: 400 mg/l, TKN: 70mg/l, P: 12mg/lبعلت نوسان شدید دبی ورودی در انتهای هفته از حوضچه های متعادل ساز در سه مدولار استفاده شده است. واحدهای مورد استفاده در سیستم به ترتیب عبارتند از: ۱- آشغالگیر ۲- پارشال فلوم ۳- حوضجه متعادل ساز (N=3, V=500m3) 4- حوضچه بی هوازی (N=2, V=30m3) 5- تانک آنوکسیک (N= 1, V= 167m3) 6- حوض هوادهی (N=1, V=294m3) 7- تانک ته نشینی ثانویه (N=2, V=150m3) 8- واحد گندزدای UV با هدف استفاده از لجن تولیدی در مصارف کشاورزی واحد تصفیه لجن شامل: ۱- تانک تغلیظ لجن (N=1, V=25m3) 2- مخزن هضم هوازی (N=1, V=220m3) 3- واحد BELT filter press به منظور جلوگیری از تشکیل تری هالومتانها (THMs) در واحدهای کلریناسیون از واحد گندزدایی استفاده شده است. غلظت آلاینده ها در پساب خروجی از سیستم بصورت زیر است: TP<1 mg/L, TKN<10 mg/L, BOD<30 mg/l, TSS<30 mg/l (Metcalf and Eddy, 2003) این روش نسبت به سایر روشها انعطاف پذیرتر و مقرون به صرفه تر و به روش بیولوژیکی است و پساب خروجی به استانداردهای تخلیه فاضلاب به رودخانه ها که مورد تأئید سازمان حفاظت محیط زیست است خواهد رسید.