سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید رضایی زارچی – دانشگاه پیام نوریزد
مسعود نگهداری – دانشگاه پیام نورت هران
علی سرزعیم – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج
محمد دورودیان –

چکیده:

نتایج ماتولید نانوذرات اکسید کادمیم را با استفاده ازستیل تری متیل آمونیوم بروماید به عنوان سورفکتانت با روش هم رسوبی نشان داد که از داده های تفرق اشعه ایکس سایز ذرات به دست امده ۴۳nm الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات اکسید کادمیم سنتزی می تواند انتقال الکترون آنزیم گلوکز اکسیداز تثبیت شده روی سطح الکترود راتسهیل نماید فرم احیا شده آنزیم گلوکز اکسیداز می تواند بوسیله اکسیژن محلول با انجام یک واکنش الکتروکاتالیتیکی اکسید شود که این اکسایش هم بعلت واکنش بین فرم اکسید شده god و گلوکز بوسیله گلوکز مهار می شود براساس کاهش پاسخ الکتروکاتالیتیکی این آنزیم درمحلول اشباع از اکسیژن درحضور گلوکز یک سنسور جدید گلوکز طراحی شد سنسور حاصله یک حساسیت بالا و محدوده خطی از۲۰تا۳۶۰ میکرومولار را برای تعیین گلوکز را نشان میدهد.