سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه
محمد جواد کتابداری – دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

منطقه بندر امیراباد در جنوب شرقی دریای مازندران با داشتن ارتفاعات کوتاه امواج دریایی، که ناشی از کم بودن طول باد خیزی و شرایط جغرافیایی آن است، دارای توان پتانسیلی کمی در حدود kw/m 3.56 جهت استحصال و تولید برق می باشد، ولی همین شرایط باعث پدیداری امواجی است، که در بیش از ۷۴٫۲ % اوقات سال، دارای فرکانسی بین ۱ تا r/s 2هستند. در این مقاله، براساس شرایط امواج سواحل امیراباد و بهره بردن از پدیده تشدید (رزونانس) و کاهش اثرات میرایی (دمپینگ)، طراحی و بهینه سازی یک بویه رزونانسی با قابلیت جذب حداکثری انرژی امواج صورت گرفته است، بشکلی که، دامنه متوسط نوسان هیو بویه جاذب انرژی، درگذر هر موج، نسبت به بویه غیر رزونانسی که در محدود فرکانس های غالب دریا واقعی نیز می باشد، ۵۲ % افزایش داشته و همچنین، باعث افزایش توان مکانیکی بویه و توان قابل استحصال از امواج، به میزان دو برابر گشته است.