سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد علمایی – مرکز آموزشی و تحقیقاتی فضایی
مهرداد کازرونی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود رضایی زاده – دانشگاه کاررفسنجان
محمدجواد جعفری – دانشگاه کاررفسنجان

چکیده:

یکی از ساده ترین روشهای کنترل وضعیت غیرفعال درماهواره های سبک استفاده از بوم گرادیان جاذبه است به کارگیری این روش کمترین انرژی را از باس ماهواره می گیرد دراین مقاهل طراحی بوم گرادیان جاذبه برای یک ماهواره سبک دانشجویی دارای سخت افزار اپتیکی بهمنظور پایدارسازی سوی دید آن به سمت زمین صورت پذیرفته است گامهای طراحی مطابق متدولوژی طراحی روشمند Axiomatic design می باشد طراحی روش مند شیوه نوین طراحی اجزا و مجموعه های مکانیک و نیز سیستم های تولیدی است اساس این روش سیستماتیک را دو اصل موضوع استقلال و اطلاعات تشکیل داده است به منظور طراحی بوم گرادیان جاذبه ابتدا محاسبات لازم برای تعیین ممان اینرسی مجموعه ماهواره و بوم درسه محور Z,Y,X به عمل آمده و پس از آن چهارطرح بوم با لحاظ نمودن اصل موضوع اول بصورت طراحی سیستمی ارایه شده است سپس بنابراصل موضوع دوم طرح بهینه که دارای کمترین مقدار محتوای اطلاعات است از میان طرحهای فوق انتخاب گردیده و جزئیات آن توسعه داده شدها ست.