سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید قلی زاده – استادیار دانشگاه ارومیه
احسان کوکلانی فر – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندس سازه
جعفر باقریان کوزه کنانی –

چکیده:

دراین تحقیق به بهینه سازی لرزه ای چلیک و گنبدهای فضاکار درمقیاس بزرگ با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان پرداخته شده است تابع هدف وزن سازه و متغیرهای طراحی مشخصات هندسی اعضا می باشد همچنین قیود طراحی شامل تنش مجاز با احتساب لاغری اعضا برای اعضای فشاری و تغییر مکان مجاز گره هاست وزن سبک سازه های فضاکار و رابطه ی بارلرزه ای آیین نامه ها با وزن سازه منجر به کاهش غیرواقعی نیروهای لرزه ای استاتیکی ایین نامه ای این نوع از سازه ها گردیدها ست لذا دراین مقاله برای ارزیابی صحیح نیروهای زلزله ازروش تاریخچه زمانی الاستیک استفاده شده و فرایند بهینه سازی درمقایسه با طراحی مهندسی منجر به کاهش وزن سازه تا ۱۰ درصد گردیده است.