سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کنگازیان – دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشکده فنی و مهندسی،دانشجوی کارشناسی ارش
مسعودرضا حسامی کرمانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشکده فنی و مهندسی،استادیار گروه مهندس

چکیده:

بهینه سازی شبکه های توزیع آب از مسائل مهمی است که همواره مورد توجه محققان بوده است که در آن مسئله کمینه کردن هزینه ها با توجه به قیود هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این زمینه بدون توجه به عدم قطعیت موجود در پارامترهای تعیین کننده در طراحی شبکه، بهینه سازی امری غیر واقعی به نظر می رسد. با توجه به تلاش دانشمندان مختلف جهت شبیه سازی این عدم قطعیت در سیستم های مختلف، در این تحقیق از استنتاج فازی برای مدل کردن عدم قطعیت استفاده خواهد شد و سپس از ترکیب دو روش فازی و الگوریتم الگوی جستجو برای بهینه سازی تجهیزات شبکه توزیع آب پرداخته خواهد شد. به این صورت که ضریب اصطکاک در رابطه دارسی ویسباخ ،میزان تقاضا در گره ها و هد مخزن را به عنوان پارامتر فازی مستقل در نظر گرفته شده و به بررسی تغییرات هزینه بهینه شده، سرعت، فشار و دبی در لوله ها که پارامترهای فازی وابسته هستند می پردازیم.