سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – استاد دانشکده ی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدقاسم سحاب – استادیار دانشگاه تفرش
محمد مهوری – کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه تفرش

چکیده:

دراین مقاله به ارائه یک الگوریتم جهت طراحی بهینه ی سیستم حائل منفرد سنگ دوز و حائل مرکب سنگ دوز و شاتکریت با هدف کمینه کردن هزینه ی تهیه و اجرای سیستم حائل پرداخته شده است برای حائل منفرد سنگ دوز قطر طول وچیدمان سنگ دوزها و برای حائل مرکب سنگ دوز و شاتکریت قطر طول چیدمان سنگ دوزها و ضخامت شاتکریت به عنوان متغیرهای طراحی در نظر گرفته شدها ند. تابع هدف مورد نظر هزینه ی تهیه و اجرای حائل است با توجه به مشخصات مسئله ی بهینه سازی تعریف شده از حائل منفرد سنگ دوز و سیستم حائل مرکب سنگ دوز و شاتکریت برای یک تونل درمثالی ارائه و سپس به بهینه سازی این طرح ها پرداخته شده است.