سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی میرزایی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
غلامحسین ریاحی دهکردی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به طور گستردهای مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، انرژی خورشیدی به دلیل مزایای زیادی که دارد از اهمیت ویژ های برخوردار است. از جملهی این مزایا میتوان به دسترسی دائمی، پاک بودن و رایگان بودن آن اشاره کرد. همچنین کشور ما به لحاظ تابش انرژی خورشیدی در موقعیت خوبی قرار گرفته است. این مقاله به مطالعه و طراحی سیستم فتوولتاییک مستقل از شبکه برای تامین بارهای الکتریکی مورد نظر به صورت مجزا از شبکه میپردازد. پروفایل روزانهی مصرف انرژی بار مشخص است. سیستم فتوولتاییک مستقل از شبکه، به طور بهینه اندازهیابی میشود تا پیاده سازی چنین سیستمی به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بوده و با حداقل هزینه ممکن قابل پیاده- سازی باشد از نرم افزار HOMER به عنوان وسیله ی بهینه سازی برای تعیین اندازه و نیز مشخصات اجزای سیستم . فتوولتاییک استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که اندازه یابی این سیستم به اطلاعات بار، اطلاعات تابش منبع خورشیدی و هزینه سرمایهگذاری اجزای سیستم بستگی دارد. همچنین استفاده از این سیستم با در نظر گرفتن کاهش قیمت این نوع سیستمها و افزایش کارایی و قابلیت اطمینان آنها بسیار به صرفه و اقتصادی است و راه حل مناسبی برای تامین برق در شرایط کنونی حقیقی شدن هزینه های برق میباشد، چرا که امکان استفاده از اینگونه سیستمها را فراهم ساخته است.