سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا مهدی پور – پژوهنده پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده مهندسی توسعه و فناوری تجهیزات،
کیوان خورسند – اعضا هیأت علمی پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده مهندسی توسعه و فناوری تجه
حمید گنجی –
سعید حسن بروجردی –

چکیده:

وظیفه واحد بازیافت گوگرد در پالایشگاه های نفت و گاز، تبدیل سولفید هیدروژن موجود در گازهای اسیدی خروجی از واحد شیرین سازی با آمین به گوگرد است تا از انتشار گازهای آلوده کننده محیط زیست جلوگیریشود. در شرایطی که خوراک دارای مقدار کمی سولفید هیدروژن است، مشکلاتی نظیر پایداری شعله در کوره واکنش، کاهش فعالیت کاتالیست در راکتورها به سبب احتراق ناقص هیدروکربن های موجود در خوراک، وکاهش بازدهی تولید گوگرد به سبب افزایش واکنش های جانبی را به دنبال دارد. در این مقاله ابتدا روش های مختلف حل مشکلات ناشی از خوراک اسیدی رقیق معرفی می گردد. سپس در قالب یک مطالعه موردی، ازمیان روش های معرفی شده، عملکرد گزینه های برتر به کمک شبیه سازی مورد ارزیابی و تجزیه و تح لیل قرار خواهد گرفت.