سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

افشین قنبرزاده – استادیار گروه مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
سالار فرزام نیا – مرکز علمی کاربردی خضراء اسلام آباد غرب
نوید شیرزادی – کارشناس مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

طراحی یاتاقان غلتشی یکی از امور مهم در زمینه مهندسی مکانیک میباشد. کاربرد وسیع یاتاقانهای غلتشی بسیاری از محققین را بر آن داشته است تا به دنبال روشهای ساده جهت محاسبه مقادیربهینه پارامترهای حاکم در طراحی این یاتاقانها باشند. روشهای معمول و کلاسیک به دلیل وجود مشکلات همگرایی و پیچیدگی، کمتر مورد استفاده قرار میگیرند. در این مقاله از الگوریتم زنبور عسل جهت طراحی بهینه یاتاقان غلتشی استفاده شده است. الگوریتم زنبور عسل یک الگوریتم جستجوی جدید مبتنی بر جمعیت میباشد که از رفتار جمعی زنبورهای عسل در جستجوی غذا الهام گرفته شده است. مسئله طراحی یاتاقان غلتشی لحاظ شده در این مقاله متشکل از یک تابع هدف پنج متغیره بر اساس عمر خستگی میباشد که هشت نامساوی به عنوان قیود طراحی در آن دخیل هستند. قطر ساچمهها، تعداد ساچمهها، قطر گام، ضریب شعاع انحنای شیار داخلی و ضریب شعاع انحنای شیار خارجی به عنوان پارامترهای طراحی لحاظ شدهاند. مقادیر بهینه حاصل برای متغیرها، عمر خستگی بالاتری را نسبت به عمر گزارش شده در کاتالوگهای استاندارد و تحقیقات پیشین بدست میدهد.