سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهمن فرهمندآذر – استادیار گروه سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
چیا فرهمندپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه در سراسر دنیا سازه های فضاکار به سرعت در حال پذیرش و مقبولیت در بین طراحان و مهندسین سازه میباشند، این امر نه فقط ب ه دلیل جذابیت و زیبایی این سازهها بلکه به خاطر ویژگیهای سازهای این سازهها، اقتصادی بودن این سیستمها و اجرای سریع آنها میباشد. گنبدهای تک لایه یکی از انواع سازههای فضا کار میباشند. این سازهها یک راه حل اقتصادی برای پوشش ف ضاهای بزرگ بدون ستونهای میانی هستند . در گذشته برای طراحی این سازهها غالباً مجبور به استفاده از جداول نامفهوم وحجیمی بودند که سرعت عمل و امکان بررسی طرح های مختلف و رسیدن به یک طرح بهینه را از آنها می گرفت. در این مقاله به طراحی گنبد های فضایی تک لایه توسط الگوریتم اجتماع ذرات پرداخته شده و نتایج آن با الگوریتم های دیگری همچون الگوریتم اجتماع مورچهها(Harmony Search) ،(ACO و الگوریتم ژنتیک مقایسه شده است نتایج حاصله برتری الگوریتم اجتماع ذراتPSO) را نسبت به الگوریتمهای دیگر نشان میدهد.