سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین منصوری – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا
مهدی کریمی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
امیررضا محمدپور – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک

چکیده:

خطرات ناشی از تغییرات ناگهانی زاویه پیچ در هواپیما خصوصا درزمان فرود محققان را بر ان داشته که بهدنبال راه حلی برای این موضوع باشند از طرفی طراحی سیستم کنترل همواره یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در دینامیک اجسام پرنده بوده است دراین مقاله تعیین بهینه ضرایب کنترل کننده PID برای عملکرد مطلوب یک اوتوپایلوت به منظور کنترل زاویه پیچ زاویه فراز هواپیما مدنظر می باشد تابع هدف موردنظر ترکیبی از مشخصات عملکردی سیستم شامل زمان صعود، حداکثر فراجهش و زمان نشست می باشد که بطور همزمان بهینه می شوند بهینه سازی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک انجام می شود و در انتها منحنی پاسخ سیستم براساس پارامترهای بهینه شده به روش الگوریتم ژنتیک ارائه می گردند و جوابهای حاصل با روش بهینه سازی که براساس قیدهای طراحی انجام شده است مقایسه می شوند.