سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود حیدریان – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
حسین میرزایی نژاد –
مهدی میرزایی –

چکیده:

ترمز ضد قفل ABS با تنظیم لغزش طولی در مقدار بهینه حداکثر نیروی ترمزی را برای داشتن ایمنی بالا در ترمزگیری های شدید در خودروهای سواری ایجاد می کند . به دلیل داشتن نا معینیها و مشخصه های غیر خطی در دینامیک خودرو نیاز به طراحی کنترل کننده ی غیر خطی با مقاومت بالا اس ت. ضمنا در کنترل کننده طراحی شده برخی از پارامترها و حالت ها مانند لغزش طولیو ضریب اصطکاک به طور مستقیم قابل اندازه گیری نبوده و بایستی از اطلاعات قابل اندازه گیری تخمین زده شوند . در این تحقیق یک کنترل کننده ی غیرخطی با مقاومت مناسب که به صورت بهینه وتحلیلی برای سیتمABS طراحی شده در ترکیب با تخمین گر غیرخطی مبتنی بر ف یلتر کالمن توسعه یافته EKF استفاده شده است. نتایج تحلیل و شبیه سازی ها نشان دهنده ی عملکرد خوب سیستم کنترلی در ردیابی لغزش طولی بهینه همراه با تخمین پارامترها می باشد