سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اکبر مومنی – دانشجو کارشناسی ارشد گروه مهندسینفت و گاز
حسین جلالی فر – دانشیاران ، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهین شفیعی –

چکیده:

کاهش هزینه های حفاری بویژه در چاه های افقی از دغدغه های اصلی مهندسین طراح چاه می باشد. یکی از روش ها برای بهینه سازی طراحی چاه افقی به حداقل رساندن طول حفرشده برای رسیدن به هدف است. طول حفاری حداقل از طریق کمینه کردن طول نقطه انحراف، شیب و زاویهبیلت(build-up و نرخ سقوط امکان پذیر است. کاهش این پارامترها شدت سگ دست را کم میکند و در نتیجه احتمال مشکلات عملیاتی از قبیل گشتاور و درگ خیلی بالا کاهش می یابد.در این مقاله با استفاده از الگوریتم هارمونی پارامترهای مؤثر در طراحی چاه افقی بهینه می شوند بطوریکه حداقل طول ممکن برای رسیدن به نقطه هدف، حفاری شود. نتایج حاصل از این الگوریتم با نتایج حاصل از الگوریتم وراثت تکاملی و داده های حاصل از طراحی یک چاه افقی مقایسه می شود