سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی رحیمی – دانشیار مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
حسن آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

قرارگرفتن یک ورقه نازک فلزی بین دو منبع حرارتی گرم و سردکه بطریق تابش تبادل حرارت می کنند سپرتابشی به میزان قابل توجهی باعث کاهش انتقال حرارت می شود به منظور پاسخ به این سوال که پوشش بیرونی یک دستگاه بخاری گازسوز دودکش دار تا چه اندازه م یتواند مانند یک سپرتابشی انتقال حرارت از جداره های داغ محفظه احتراق به محیط اطراف را کاهش دهد تحقیق حاضر انجام گردید یک دستگاه بخاری گازسوز معمولی دردو حالت با پوشش بیرونی و بدون ان تحت شرایط پایدار مورد تست قرارگرفت درجه حرارت میانگین محصولات احتراق خروجی از بخاری دریک مقطع مشخص تعیین گردید برای اندازه گیری دمای گزاهای خروجی از ۵ عدد سیم ترموکوپل نوع K و یک دیتالاگر با مدل USB-5201 برای ثبت دما استفاده شد دراین تحقیق با برداشتن پوشش بیرونی بخاری دمای گازهای خروجی کاهش و بازده حدود ۱/۵% افزایش نشان داد درادامه به منظور ا فزایش مجدد راندمان از طریق افزایش انتقال حرارت جابجایی ازتعدادی پره حرارتی نصب شده به اطراف محفظه احتراق استفاده گردید نتایج نشان داد که بااین عمل مجددا میتوان تقریبا ۲/۵% راندمان بخاری را اصلاح نمود.