سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالحسین بغلانی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز
محمد هادی مکی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

دراین تحقیق ازالگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب Firefly Algorithm ( برای بهینه سازی پلهای خرپایی واقعی استفاده شده است از انجا که هزینه ساخت پل ها رابطه مستقیمی با وزن آنها داردتابع هدف وزن کل سازه پل درنظر گرفته میشود تابع هدف با درنظر گرفتن دوقید مقاومت تنش و خدمت پذیری تغییر شکل مینیمم گردیده است جهت انالیز سازه خرپایی پل و بدست آوردن تنش دراعضای آن و همچنین تغییر شکلهای گرهی از روش المان محدود استفاده شده است درانتها یک مثال عددی شامل مدل محاسباتی یک پل قوسی فلزی خرپایی با دهانه ۶۸۰فوت و تعداد ۱۳۷ عضو ارایه شده که نتایج بهینه سازی آن بیانگر قابلیت و قدرت بالای الگوریتم کرم شب تاب دربهینه سازی سازه ها با مقیاس واقعی می باشد.