سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا جوادی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه زنجان
ابوالفضل جلیلوند –
رضا نوروزیان –
مجید ولیزاده –

چکیده:

با نگاهی دقیق به مصرف انرژی در نواحی دور افتاده و روستایی کشور قابل ذکر است در حال حاضر استفاده از انرژی الکتریسیته توسط شبکه توزیع جهت تامین مایحتاج انرژی الکتریکی در بسیاری از نواحی روستایی کشور در حدود ۹۸٫۵-۹۹٫۵ درصد بعنوان شیوه ای معمول جهت تامین انرژی برق به حساب میآید. اگرچه این شیوه در اکثر مناطق روستایی صعب العبور و دور از شبکه، موجب صرف هزینه های هنگفتی جهت برق رسانی و نیز افزایش میزان نرخ افت در شبکه میگردد. در این راستا استفاده از منابع متعدد انرژی در نواحی دور افتاده کشور گامی موثر در جهت استقلا ل و خودکفایی از نظر تامین انرژی در این مناطق محسوب گردیده و مشکل تامین انرژی مورد نیاز در نواحی دور افتاده و صعب العبور را که با مشکلات بسیار و صرف هزینه های گزاف همراه است، بر طرف می نماید . لذا در ا ی ن مقاله ی ک سیستم هیبرید فتوولتائیک، بادی با ذخیره ساز بانک باتری جهت تامین یک الگوی بار نمونه مستقل از شبکه طراح ی میشود. روش پیشنهادی برای رسیدن به یک طراحی بهینه برای سیستم ترکیبی به این صورت است که ابتدا گزینههای مناسب جهت هر بخش از سیستم بر اساس ویژگیهای تکنیکی آنها انتخاب شده و سپس تعداد و ظرفیت اجزای سیستم با در نظر گرفتن تابع هزینه، قید قابلیت اطمینان (LPSP) و سایر قیود تکنیکی و براساس معیار پارتو انتخاب میگردد. در این مقاله جهت بهینه سازی از الگوریتم جدیدی با سرعت همگرایی بالا تحت عنوان الگوریتم جستجو ی گرانش ی استفاده شده و کارایی این سیستم در شرایط مختلف عملکرد با اطلاعات واقعی پروفیل بار و هواشناسی یکی از مناطق شمال غرب ایران (شهر اردبیل) مورد بررسی قرار گرفته میشود. از نتایج بهینه سازی چن ین استنباط م ی گردد که سیستم هیبرید مورد مطالعه در کاربردهای مستقل از شبکه در مناطق دور افتاده مخصوصا منطقه مورد مطالعه، عملی و مقرون به صرفه میباشد.