سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خلیل ولیپور – دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی
رضا بازیار – شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی،
مجید مجید ول یزاده – دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق ، دانشگاه ایلام
سیدمهدی حکیمی – دانشکده فنی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

سیستم های هیبرید از منابع متعددی تشکیل شدهاندکه شامل مولد فتوولتائیک، پیلسوختی، توربین بادی وغیره می باشد. سیستم های ترکیبی مختلفی با توجه به ویژگی های منطقه محل نصب انتخاب می شوند. در این مقاله یکسیستم هیبرید انرژی برای کاربردهای مستقل از شبکه طراحی شده است. این سیستم شامل مولد فتوولتائیک، بادی وسیستم ذخیره ساز(یک بانک باتری سرب– اسید) می باشد. هدف از این طراحی کمینهسازی هزینه کل تولید در طول عمرو (Imperialistic Competitive Algorithm) 20 ساله آن می باشد که با استفاده از الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماریاندازه بهینه این منابع تعیین و تابع هزینه مینیمم شده است. در ادامه (Particle Swarm optimization) اجتماع ذراتکارایی این سیستم در شرایط مختلف عملکرد با اطلاعات واقعی پروفیل بار و منحنی تابش خورشید و سرعت باد جنوبشرقی ایران مورد بررسی قرار گرفته شده است. میزان همگرایی این دو روش مورد بررسی قرار گرفته و برتری الگوریتمنشان داده شده است. همچنین نتایج بدست آمده از PSO در طراحی بهینه و اقتصادی سیستم هیبرید بر الگوریتم ICAمدلسازی مقرون به صرفه بودن استفاده از سیستم هیبرید انرژی برای بهرهبرداری مستقل از شبکه در مناطق دور افتاده وروستایی استان فارس را نشان میدهد.