سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر سپهری – محقق، سازمان صنایع دریایی
محمد جعفر جمالی – محقق، سازمان صنایع دریایی
ایرج رجبی – محقق، سازمان صنایع دریایی

چکیده:

سازه های مرکب از متداول ترین سازه های مورد استفاده در شناورهای مدرن دریایی به شمار می روند. امروزه مزیت های استفاده از این سازه ها به خوبی برای طراحان شناخته شده است. به تناسب کاربری و شرایط می توان ساختار اینگونه سازه ها را طراحی کرد. با انتخاب های گسترده ای که در طراحی این سازه ها وجود دارد، ارائ هی طرحی مناسب و بهینه، بدون استفاده از روش های پیشرفته ی بهینه سازی امکان پذیر نمی باشد. در پژوهش حاضر روشی برای طراحی بهین هی ورق های مرکب ساندویچی که در شناورهای دریایی مورد استفاده قرار م یگیرند ارائه شده است. روش پیشنهادشده بر پایه الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات تدوین شده است. برای آزمایش کارایی روش پیشنهادی، از آن برای طراحی بهینه یک ورق مرکب ساندویچی با هدف کاهش وزن سازه و حفظ استحکام و مقاومت در برابر کمانش استفاده شده است. همچنین چهار روند مناسب برای تغییر پارامترهای اساسی الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات پیشنهاد شده و نتایج بدست آمده با گزارش های قبلی که با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه شده بود، مقایسه گردیده اند. در انتها مشخص گردید که با استفاده از روش پیشنهاد شده می توان سازه ای سبک تر را طراحی نمود