سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین امدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، بخش مکانیک
علی صفوی نژاد – استادیار، دانشگاه بیرجند، بخش مکانیک
سیدیوسف احمدی بروغنی – استادیار، دانشگاه بیرجند، بخش مکانیک

چکیده:

در این مطالعه روشی برای طراحی بهینه هندسی محفظههای تابشی با دیوارهای پخشی-خاکستری و محیط شفاف ارائه میشود. سطح گرمکن محفظه بصورت پارامتری توسط منحنیهای بزیر توصیفمیگردد و معادلات تابش توسط روش سطوح بینهایت کوچک حل میشود. با استفاده از الگوریتم تکامل تدریجی، هندسه محفظه مکرراً تغییر میکند تا هندسه بهینه یافت شود. این روش نسبت به روشمستقیم سعی و خطا، نیاز به زمان کمتری داشته و جواب نهایی نیز از کیفیت بالاتری برخوردار است. کارایی این روش با بهینه کردن هندسه یک محفظه دوبعدی با هدف ایجاد توزیع شار حرارتی مطلوب روی سطح طراحی نشان داده خواهد شد.