سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرید کردی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
جواد علامتیان – استادیار دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

دراین مقاله کارایی میراگرجرمی تنظیم شده برای کنترل و کاهش نوسانهای سازه یکدرجه ازادی بررسی می شود نخست پاسخ پایدارسازه درفضای مودال بدست می آید درادامه با انجام یک رابطه سازی روشنوینی برای طراحی بهینه میراگرهای جرمی ارایه میگردداین روش برپایه مفهوم سختی مختلط استوار است دررابطه سازی پیشنهادی سختی بهینه میراگرجرمی تنظیم شده برحسب مشخصات سازه اصلی و میراگرجرمی بدست می آید نتایج بدست آمده کارایی چشمگیر شیوه پیشنهادی را درکاهشنوسانات سازه نشان میدهد.