سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمجتبی واردی کولایی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علیرضا فتحی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمیدرضا محمدی دانیالی – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

مکانیزمهای قابل تنظیم نه تنها موجب انعطافپذیری میشوند بلکه سرعت عملکردی، بار قابل حمل و دقت مکانیزم را افزایش میدهند. در مکانیزم قابل تنظیم، مشخصات لینک زمین از نظر طول لینک و زاویه آن تغییر کرده و قابل تنظیم میباشد. این تغییرات موجب میشود که این مکانیزم ۴ میلهای بتواند مسیرهای مختلفی را سیر کند. معمولا از روشهای بهینه سازی برای سنتز مکانیزم در تولید مسیر پیوسته استفاده میشود، که اختلاف میان مسیرهای مطلوب و تولید شده به عنوان تابع هدف در مسئله بهینه سازی در نظر گرفته میشود و با توجه به قیدهای مسئله تابع هدف باید مینیمم شود. در این مقاله مسئله طراحی بهینه مکانیزم ۴ میلهای قابل تنظیم برای ایجاد مسیرهای دایرهای حل میشود. سه مسیر دایروی با شعاعهای مختلف باید توسط مکانیزم ردیابی شوند. تابع هدف تعریف شده در این مسئله از درجه غیرخطی بالایی برخوردار است و دستیابی به حل بهینه این مسئله بسیار دشوار میباشد. برای غیرمقیدکردن مسئله ازتابع استفاده شده و مسئله بهینه سازی غیرمقید به روش PSOحل شده و نتایج مناسبی در مقایسه با کارهای مشابه بدست آمده است