سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد جواد سلیمانی کشایه – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رضا ایلکا – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سید اصغر غلامیان – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

موتور DC مغناطیس دائم بدون جاروبک در بین موتور های الکتریکی از لحاظ چگالی توان و بازده دارای بهترین عملکرد می باشد. این مقاله ابتدا به ارائه معادلات مربوط به طراحی و ابعاد موتور مغناطیس دائم بدون جاروبک می پردازد و سپس طراحی بهینه بر اساس الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی (ABC) با هدف افزایش چگالی توان و بازده ارائه می شود . در نهایت نتایج حاصل از شبیه سازی یک موتور DC مغناطیس دائم بدون جاروبک بهینه شده یک کیلو وات و۲۲۰ ولت با استفاده از روش اجزای محدود (FEM)جهت تایید طراحی انجام شده ارائه خواهد شد.