سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا ایلکا – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیداصغر غلامیان – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
جلیل عاده –

چکیده:

در این مقاله طراحی بهینه یک موتور سنکرون مغناطیس دائم پنج فاز مورد بحث قرار می گیرد. برای این منظور، ابتدا موتور را به شیوه معمولی با استفاده از معادلات موجود طراحی می کنیم. سپس الگوریتم بهینه سازی ارائه شده و طراحی بهینه بر مبنای آن انجام می شود. در اینمقاله تابع هدف به صورت ترکیبی از تلفات و گشتاور موتور می باشد. نتایج بهینه سازی نشان دهنده کاهش تلفات و افزایش گشتاور در مقایسه با طراحی معمولی می باشد