سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا غنائی – دانشگاه اصفهان گروه مهندسی برق
آرش کیومرثی – دانشگاه اصفهان
احمد دارابی – دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد عطایی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

مدلسازی توزیع چگالی شاردرفاصله هوایی ناشی از آهنرباهای دائم به منظور تحلیل و طراحی موتورهای سنکرون خطی آهنربای دائم امری ضروری است طراحی بهینه این موتورها وابسته به دقت بالا درمدلسازی توزیع چگالی شار درفاصله هوایی است دراین مقاله ابتدا توزیع چگالی شار درفاصله هوایی با استفاده از حل تحلیلی معادلات ماکسول بدست می آید سپس به منظور درنظر گرفتن تاثیر شیارها درمدلسازی و بالا بردن دقت مدل پیشنهادی ازتابع پرمیانس نسبی استفاده می شود و نتایج با روش اجزا محدود مقایسه می گردد مدل دقیق پیشنهادی که صحت ان با روش اجزا محدود تایید شده است درطراحی یک موتور سنکرون خطی آهنربایدائم بکارگرفته می شود و طراحی بهینه موتور سنکرون خطی اهنربایدائم با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور دستیابی به بازده بالا انجام میگیرد.