سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس شیری – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس شولایی –

چکیده:

باتوجه به نیازروزافزون کشور به موتورهای خطی و استفاده از آنها درکاربردهای مختلف توجه به این تکنولوژی از اهمیت خاصی برخوردار است دربین انواع موتورهای خطی موتورهای القایی خطی به دلیل هزینه ساخت پایین و ساختار ساده ای که دارند بیشتر مورد توجه صنعت گران قرار گرفته اند درکنار این مزایا موتورهای القایی خطی بازده و ضریب توان پایینی دارند دراین مقاله روشی منظم و کاربردی برای طراحی موتورهای القایی خطی یک طرفه ارایه شده است برای بررسی تاثیر تغییر پارامترهای مستقل طراحی برروی پارامترهای خروجی ماشین و عملکرد آن موتور طراحی شده با استفاده از نرم افزار مطلب شبیه سازی شده و نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است با توجه به نتایج بدست آمده موتور مورد نظر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و ازنقطه نظر بازده و ضریب توان بهینهس ازی شده است نتایج حاصل شده بهبود قابل ملاحظه ای را دربازده و ضریب توان نشان میدهد.