سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق زینلی نصر آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه یزد
بهروز احمدی ندوشن – استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد

چکیده:

طراحی بهینه سازه ها یکی ازوظایف مهم طراحان سازه درعصر کمبود منابع است دراین میان طراحی بهینه قاب فولادی به عنوان یکی ازرایج ترین سازه های مورد استفاده اهمیتی دوچندان م ییابد درفرایند بهینه سازی قاب فولادی انتخاب اعضا بایستی از مجموعه گسسته ای از مقاطع ساخته شده درکارخانه های فولادسازی به گونه ای انجام شود که نه تنها قاب حداقل وزن را داشته باشد بلکه محدودیت هایی را که توسط آیین نامه طراحی درمورد حداکثر جابجایی ها حداکثر تنش ها و نظایر اینها بیان میگردد را نیز ارضا نماید دراین میان الگوریتم های بهینه سازی فراابتکاری ابزاری کاربردی را برای طراحان سازه های فلزی فراهم می نمایند که طراح می تواند به یاری آنها مقاطع فولادی بهینه را برای یک قاب تشخیصی دهد. دراین مقاله با کمک الگوریتم فاخته به عنوان یکی از جدیدترین و کاراترین الگوریتم های فراابتکاری به طراحی بهینه چندمدل قاب فولادی به کمک روش تنش مجاز و نیز روش حالت حدی برمبنای آیین نامه فولاد آمریکا AISC 2005 پرداخته شده است و درانتها نتایج حاصل از هریک از این روشها بررسی و مقایسه گردیده است.