سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز احمدی ندوشن – استادیار دانشکده عمران دانشگاه یزد
سیدایمان هاتف – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه یزد

چکیده:

دراین مقاله طرح قابهای دو بعدی بتن مسلح با استفاده از ترکیب روش جستجوی مستقیم و رگرسیون بهینه شدهاست دراین روش ابتدا مجموعه مقاطع ممکن تیر و ستون به طورمجزا تشکیل و براساس مقاومت عضو مرتب وشماره گذاری شدها ست سپس ابتدا در یک جستجوی پیوسته براساس رگرسیون پارامترهای مقاومتی اعضا محل تقریبی مقطع بهینه در مجموعه مقاطع محاسبه و سپس با جستجوی مستقیم مقطع بهینه انتخاب میگردد در ادامه اثر نحوه گروه بندی اعضا جهت تعیین میزان افزایش هزینه طرح بهینه با هر تیپ بندی نسبت به کم هزینه ترین طرح بدون تیپ بندی مورد بررسی قرارگرفته است.