سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرامرز خان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه
چنگیز غیرتمند – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه
حامد براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

رفتار ساختمانها در برابر زلزله به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از مهمترین این عوامل وزن ساختمان می باشد. هر قدر وزن ساختمان کمترباشد، نیروهای ناشی از زلزله وارد بر آن کمتر خواهد شد. که این امر باعث کاهش هزینه ساخت نیز می شود. در این تحقیق کمینه کردن وزنقابهای دو بعدی فولادی در اندرکنش با خاک مدنظر است در حالیکه فرکانسهای ارتعاشی سازه به مقادیر مشخصی محدود شوند. انتخابفرکانسها به عنوان قیود مسئله برای جلوگیری از پدیده تشدید در سازه و در نتیجه تغییر شکلهای بزرگ و تخریب سازه است. لحاظ نمودن تأثیر اندرکنش خاک و سازه نگاه جدیدی است که در این تحقیق بدان پرداخته شده است. متغیرهای طراحی درنظرگرفته شده ابعاد مقاطع سازه میباشند که در سیکلهای بهینه یابی با یافتن مقادیر مناسب برای آنها وزن سازه کمینه شده است