سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین زنوزی مرند – دانشجوی دکتری مهندسی عمران و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
علی منصوری – دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
سعید فرزین – دانشجوی دکتری مهندسی عمران
بهمن فرهمند آذر – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

معمولاً فرآیند بهینه سازی قابهای فولادی با اینرسی متغیر با در نظر گرفتن اثر ترکیبی مقاومت محوری و خمشی، تا حدی پیچیده و زمان بر می باشد.در این پژوهش، ابتدا روابط دقیق ماتریس سختی المان ها با استفاده از روشهای انرژی استخراج و در آنالیز سازه بکار برده شده است. سپس روشمعیارهای بهینگی (O.C) برای بهینهسازی وزن سازه مورد استفاده قرار گرفته است. این روش از روش های جبری- عددی چند متغیره و مقید بصورت گرادیانی بوده و سرعت بالایی نسبت به روش های جستجویی دارد. قیود طراحی نیز بصورت محدودیت جابجایی، ظرفیت مجاز باربری در اثر ترکیب نیروهای محوری و خمشی و قیود ابعادی اعمال گردیدهاست. در این تحقیق عمق مقاطع در گره ها بعنوان متغیر طراحی در نظر گرفته شدهاست و عرض و ضخامت بال و جان ثابت فرض شده است. در ضمن در طراحی ضوابط آیین نامه LRDF لحاظ گردیده است. در نهایت نرم افزاری با نام Optimum برای طرح بهینه انواع قابهای فولادی تهیه شده است