سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامرضا صفارپور – مهندسین مشاور قدس نیرو
فریدون عزیزی ثالث – مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

این مقاله روش هیوریستیک جدیدی را برای طراحی آرایش بهینه شبکه توزیع شعاعی فشار متوسط معرفی می کند. علاوه بر آن روشی کاربردی را برای طراحی کامل شبکه های توزیع از اطلاعات برآورد بار سطحی، معرفی می کند. در هر مرحلهکار، محاسبات اقتصادی از یک سو و محدودیت های فنی از سوی دیگر مورد ملاحظه قرار می گیرد. استراتژی انجام کار استفاده از روش جستجوی عمق اول و کاربرد قوانین هیوریستیک برای ارزیابی طرح های مختلف است. در هر حلقه طراحی ولتاژهای گره ها و جریان شاخه ها محاسبه می شوند تا کابلهای مناسب انتخاب شوند. با کاربرد اشاره گرها و لیست های پیوسته در زبان ++C کار محاسبات پخش بار با سرعت بسیار زیاد انجام می شود، بنابراین نیاز به فرمولهای تقریبی محاسبه تلفات رفع می شود. با کمک روشهای عادی به دست آوردن جوابهای متعدد در هوش مصنوعی می توان چند طرح رضایت بخش ارائه داد. در انتهای مقاله مثالی عملی از کاربرد روش ارائه شده است.