سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران
احسان دریکوند – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمد اهور –

چکیده:

متاسفانه امروزه شبکه های جمع اوری فاضلاب همانند سیستم های انتقال اب فقط براساس پارامترهای هیدرولیکی کمیت طراحی می شوند این در حالیست که کیفیت فاضلاب تولیدی در ایجاد شرایط نامطلوب بسیار موثر است با توجه به اینکه H2S تولیدی رابطه مستقیم با میزان BOD5 دارد هرچه زمان ماند فاضلاب در شبکه بیشتر شود با ر الی افزایش یافته و این خود نیز مرتبط با پارامترهای هیدرولیکی است لذا می بایست بین پارامترهای هیدرولیکی و کیفی فاضلاب رابطه ای ایجاد نمود تا بهترین سیستم جهت طراحی حاصل شود در شهرهای مناطق گرمسیری به دلیل بال ا بودن درجه حرارت در طول سال واکنشهای شیمیایی سرعت بیشتری می گیرند میزان گازهای متصاعد شده بالاخص H2S افزایش یافته تخریب شبکه جمع اوری فاضلاب را به همراه داشته و مشاهده می شود اکثر شبکه های جمع اوری فاضلاب بیشتر از پایان دوره طرح شرایط مطلوب را نداشته و سبب تحمیل بار مالی فراوان در تعمیر و نگهداری آنها خواهد شد که این خود با توسعهپایدار مغایرت دارد.