سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد ضرغامی – شرکت مهندسین مشاور حاسب انرژی
محمدهادی کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نسترن دشتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برقرسانی به تمامی مصرف کنندگان و برخورداری همگان از این انرژی پاک همواره جزء آرمانهای شرکتهای توزیع برق و مسئولین مربوطه بوده است که در این مسیر گامهای بسیار موثری در جهت توسعه شبکه ها، افزایش بهرهوری و بالابردن قابلیت اطمینان برداشته شده است. از طرفی به موازات توسعه شبکه ها باید مطالعاتی جهت بهینه سازی مصرف سوختهای فسیلی و کاهش آلودگیهای زیست محیطی ناشی از آنها صورت بگیرد که برای رسیدن به این اهداف استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر یکی از مناسبترین راهکارها میباشد. در این مقاله ابتدا به بررسی مزایای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان منابع تولید پراکنده پرداخته میشود سپس با یک شبیه سازی نرمافزاری بهینهترین منبع از میان منابع تولید پراکنده انتخاب میگردد که این انتخاب بر اساس پتانسیل منابع انرژی منطقه مورد مطالعه میباشد. در ادامه بهینهترین پیکربندی برای شبکه توزیع بوسیله نرمافزار انتخاب میشود. با تحلیل نتایج بدست آمده از منطقه مورد مطالعه که شامل روستاهای احمدی، دویره، تلاشکی و چاهکوتاه در استان بوشهر میباشد، بهینهترین منبع، استفاده از سیستم انرژی هیبرید فتوولتاییک و توربین بادی است. برای برقرسانی به ۷۵۳ عدد کل نقاط بار منطقه، طراحی بهینه شبکه توزبع این مناطق بوسیله نرمافزار صورت گرفته بطوریکه ۶۸۰ عدد از نقاط بار متصل به شبکه توزیع و ۷۳ نقطه بار به صورت مجزا از شبکه و از منابع تولید پراکنده تغذیه میشوند.