سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم محمدی – دانشگاه تربیت مدرس ایران
مهدی صدقی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس ایران
مسعودعلی اکبر گلکار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران

چکیده:

طراحی بهینه شبکه توزیع با در نظر گرفتن حضور بارهای حساس که به افت ولتاژ در تغذیه ورودی خود حساس هستند یک عامل مهم در بهینه سازی شبکه توزیع در نظر گرفته میشود. چراکه هزینه مالی ناش ی از این رخداد برای بارهای حساس، هزینه زیادی را به شبکه تحمیل می کند. یک راه برای جلوگیری از وقوع افت ولتاژ در بارهای حساس استفاده از تجهیزDVRمیباشد. استفاده از این تجهیز در یک فیدر میتواند بار شبکه پایین دست خود را از هر گونه افت ولتاژی محافظت کند. در این مقاله روش جدیدی برای به کارگیری همزمان این تجهیز در طراحی بهینه شبکه توزیع به منظور کاهش هزینه های کلی توسعه شبکه با در نظر گرفتن هزینه های افت ولتاژها برای شبکه ارائه شده است . روش جدید ارائه شده از ترکیب الگوریتم سیستم های ایمنی وروش جستجوی ممنوع برای مسئله بهینه سازی استفاده می – کند. مطالعات عددی بر روی شبکه نمونه کارایی بسیار مناسب روش طراحی را نشان میدهد و مشخص میکند که هزینه طراحی در حضورDVR کاهش قابل ملاحظه ای ازخود نشان می دهد.