سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد مهدی رشیدی – دانشیار، گروه مکانیک
عباس آقاگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله به بررسی چرخه تبرید اجکتوری و قانون اول و دوم ترمودینامیک و پارامترهای موثر بر آن پرداخته خواهد شد. همچنین از آنالیز ترمودینامیکی برای سنجش ضریب عملکرد، بازده اگزرژی و دیگر پارامترهای چرخه با استفاده از مبردهای R152a R142b R134a R12 و R290 کمک گرفته شده است. شرایط برای { طبق فرمول در متن اصلی مقاله} ثابت در نظر گرفته شده است و از سه مبدل حرارتی استفاده شده که با ژنراتور، چگالنده و تبخیر کننده انتقال حرارت می کنند. اثر تغییرات {فرمول} بر روی مبردهای انتخابی مورد مطالعه قرار گرفته است. بازه تغییرات {فرمول} از ۱ تا ۱۰ در نظر گرفته شده است. اجکتور و پمپ به ترتیب بیشترین و کمترین تلفات اگزرژی را دارند.