سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدهادی افشار – هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس افشار – هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به این که سیستم های کنترل و هدایت سیلاب بسیار گسترده و پر هزینه هستند، طراحی سیستم های با هزینه کمتر، در عین لحاظ کردن کلیه پارامترها و متغییرهای طراحی ذهن محققان را به خود مشغول کرده است. در این تحقیق ضمن بررسی تاریخچه تحقیقات و تلاش های انجام گرفته، رو شهای مختلف بهینه سازی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت الگوریتم ژنتیک به عنوان روش جستجو برای طراحی بهینه این سیستم بکار گرفته شده است . مدل بهینه سازی تهیه شده، از یک شبیه ساز قوی برای تحلیل جریان غیر ماندگار در کان الهای باز استفاده م یکند. شبیه ساز هیدرولیکی مورد استفاده، بلوک Transportاز نرم افزارSWMMاست که علاوه بر شبیه سازی و تحلیل جریان در کانالهای باز، قادر به طراحی ابعاد کانال با توجه به شیب و هیدروگراف های ورودی می باشد. همچنین با اعمال تغییراتی در این نرم افزار می توان سد و مخزن آنرا شبیه سازی نمود. تلفیق الگوریتم ژنتیک به عنوان بهینه ساز وSWMM به عنوان شبیه ساز، مجموعه ای کارآمد ایجاد کرده است که ضمن بررسی دقیق رفتار هیدرولیکی سیستم، قادر به طراحی بهینه سیستم مورد نظر است . قابلیتهای بالای مدل مورد نظر با کاربرد مدل در طراحی بهینه سیستم کنترل سیلاب عسلویه و مقایسه نتیج آن با نتایج روشهای طراحی سنتی نشان داده شده است.