سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پویا نوعی – دانشجو کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
بهرام ملک محمدی – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

برداشت آب از رودخانه عمدتاً توسط احداث سدهای انحرافی صورت می گیرد.سد های انحرافی سازه ای است چهت افزایش سطح آب رودخانه تا تراز کانال شبکه آبیاری که بر روی رودخانه ساخته می شود. .نیروهای افقی و عمودی وارد بر سریز این سازه می تواند موجب پدید آمدن حالت های مختلفی از ناپایداری گردد.طراحی سریز این سازه به دلیل مراحل متعدد سعی و خطا جهت ارضا میتواند علاوه بر وقت گیر بودن به یک فرایند پیچیده تبدیل گردد.تعیین ابعاد بهینه با توجه به محدودیتهای از قبل تعیین شده به منظور پایدری سازه و همچنین یافتن بهینه ابعاد در این زمان از موارد حائز اهمیت است که با برنامه کامپیوتری حاضر بر مبنای الگوریتم ژنتیک قابل دستیابی است .