سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه مکانیک
سالم بعنونی – استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه مکانیک
افشین قنبرزاده – استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه مکانیک

چکیده:

هدف این مطالعه طراحی بهینه مبدل هوا به هوا جهت کاربرد در فرهای پخت مستقیم جهت تبادل غیر مستقیم گرما توسط هوای داغ می باشد. مبدل حرارتی مورد نظر به ازای گرمای مشخص و تحت محدودیت های فضای مشخص از نظر هندسی و نحوه پره گذاری بهینه سازی می شود. در فر مورد مطالعه که تبادل گرما ۱۸ کیلو وات می باشد از یک مبدل حرارتی صفحه ای پره دار جریان متقاطع با پره های دندانه ای استفاده شده است که این مبدل از نظر ترمودینامیکی و بر اساس کمینه کردن تعداد واحدهای تولید آنتروپی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبور عسل بهینه سازی می گردد. بر اساس کاربردها، طول مبدل حرارتی، فرکانس پره، تعداد لایه های پره، طول نیز پره، ارتفاع و همچنین ضخامت پره برای بهینه سازی مطرح می شوند . برای تحلیل انتقال گرمای مبدل حرارتی از روش ε-NTU استفاده می شود. وظیفه حرارتی مورد نیاز به عنوان قید در نظر گرفته می شود.