سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدرضی شیخ الاسلامی – دانشجوی مهندسی عمران سازه دانشگاه تبریز
سامان باقری – استادیار گروه سازه دانشگاه تبریز

چکیده:

در بهینه سازی سازه های خرپایی هدف معمولا کاهش هزینه های سازه در عین برآوردن محدودیتهای طراحی نظیر تنشهای مجاز و تغییر شکلهای گرهی است براین اساس و با توجه به کاربردهایگوناگونی خرپاها ، روشهای متعددی برای بهینه سازی آنها ابداع شده است دراین مقاله با معرفی یکی از جدیدترین روشهای بهینه سازی براساس نظریه آشوب Chaos که در سایر رشته های مهندسی و علوم کاربرد گسترده ای یافته است و تلفیق آن با روش گرادیان وزن دار سعی شده است از آن برای طراحی خرپاها با وزن کمینه استفاده شود برای این منظور الگوریتم ارائه شده بر روی سه خرپا به هندسه و قیدهای متفاوت اعمال شده است.